2013

In 2013 heb ik in Fort Benning, GA ,USA lessen in Kurodaiya verzorgd voor en Binnen de MCCC-Course van de Amerikanen nadat men in de classes van Combatives zag dat ik tussen hun klemmen en blocks door glipte of weerde met gemak,,’ ja gemak vanuit de Kurodaiya discipline,,, maar zoals u weet is en blijft de American pride hun eigen trots.. maar het was zeer aangenaam om een hele maand op de Woensdag en Vrijdag  Kurodaiya te verzorgen.

2014

Begin 2014 zat ik voor 4 maanden bij de Infanterie als Compagnie commandant, er daar had ik reguliere lessen van ZV (zelfverdediging) wel te verstaan Kurodaiya op het rooster voor de Alfa Compagnie een eenheid waar ik leiding aan gaf.

Dan  tot dec 2014 weer bij de Commando en bij schiet trainingen en andere trainingen maakte ik er gebruik van om op het rooster te komen met ZV en zo werd Kurodaiya verzorgd.

2015

Vanaf 01 jan 2015 was  ik in de functie van Hoofd der Opleiding van het Opleidings Instituut van het Leger. The right place to do my thing..

Ik had 15 opleidingen onder mij van manschappen /onder officieren en officieren niveau.. circa 486 man/vrouw.

En vanaf januari tot september heb ik binnen bijna elke opleiding Kurodaiya verzorgd..

Het was zeker ook een aangename tijd.

Laatstelijk in december heb ik praktijklessen verzorgt tijdens een VAO -opleiding van de infanterie

( Voorgezette Algemene Opleiding-VAO).

Het was 2 dagen van lekker bezig zijn te BBZ, om de training aan die eenheid aldaar te verzorgen.

2016

In Juni, 3 daagse training aan security van Grassalco in Sa