Helaas moet ik , als oprichter van KURODAIYA meedelen dat ik per 29 april 2013, Indrani Boedhram heb geroyeerd als zwarte bander van KURODAIYA.  Hierdoor heeft zij geen privileges meer.

Zij mag nergens van niemand meer een training ontvangen en zelf mag zij niet onderwijzen in de stijl KURODAIYA of in een programma van Kurodaiya . Zij mag de naam  en de slogan niet meer gebruiken. Zij mag geen demo’s, cursussen of workshops verzorgen en niet meer deelnemen aan activiteiten van KURODAIYA

Deze royement heeft niets met persoonlijke situaties te maken, maar puur met het gedrag van Indrani Boedhram aangaande KURODAIYA aangelegenheden. Zij heeft zich herhaaldelijk (ook na aanmaningen) niet gehouden aan de regels en afspraken die gelden voor alle leden en vooral voor zwarte banders.

Hieronder volgt een aantal,van de zware overtredingen:

– Geen respect tonen.

– Niet nakomen van de verplichtingen om aan de eisen te voldoen om als instructeur te mogen functioneren ( het volgen van een Budo leraren opleiding)

– Niet nakomen van de afspraken om onder supervisie te willen opereren als instructeur ( lesplan maken en doornemen voor de aanvang van de les)
– Niet nakomen van de betalingsverplichtingen van de licentiekosten en contributie ( steeds te laat betalen, ook na herhaaldelijk verzoek en aanmaning)
– Zonder overleg en/of toestemming van de oprichter, advertenties / artikelen plaatsen in lokale kranten met verkeerde informatie en cursussen aanbieden .
– Huisregels en dojo regels niet naleven.
– Niet nakomen van de afspraken over betaling van verzorgde training door de supervisor.
– Niet respectvol omgaan met de leraar
– Zwaar belastende persoonlijke beschuldigingen en beledigingen uiten naar de leraar met de intentie om de leraar in dis-credit te brengen.
– Uiten van dreigementen tegen de leraar/oprichter.
– Orde verstoren tijdens de trainingen en vergaderingen en andere bijeenkomsten.
– Vertonen van opstandig gedrag ( asociaal gedrag).