De ‘Code of conduct’ beschrijft waar KTEC als organisatie voor staat en wat haar beweegredenen zijn voor haar activiteiten.

Het geeft aan dat wij onszelf bewust zijn van onze positie in de maatschappij en welke impact wij daarop hebben. Wij kennen onze verantwoordelijkheden en willen die duidelijk stellen zoveel als mogelijk!

Wij willen zo transparant mogelijk zijn voor iedereen die ons beter wil leren kennen maar wij zullen geen concessies doen aan onze eigen waarden en normen.

‘Aangezien de denkwijzen van mensen verschillen, zodanig dat sommigen gemakkelijker dan anderen de een of andere vorm van geloof omarmen, want wat de een leidt tot gebed kan de ander tot spotternij leiden, concludeer ik dat iedereen vrij zou moeten zijn om voor zichzelf de basis van zijn overtuiging te kiezen, en dat geloof alleen zou moeten worden beoordeeld op de vruchten die het voortbrengt…’

 (Baruch de Spinoza, 1632-1676)

Het is de missie van Kurodaiya® om een ieder bewust te maken van de mogelijkheden om zichzelf en zijn of haar geliefden, op een NON AGRESSIVE, 100% PROPORTIONEEL manier te leren beschermen tegen elke vorm van geweld zowel geestelijk als lichamelijk.

Wij respecteren iedereen ongeacht ras, religie, onvolkomenheden en sociale status.

Wij beschermen de zwakkeren in onze samenleving en helpen hen waar mogelijk.

Wij gebruiken Kurodaiya® alleen ter (zelf)verdediging.

Wij zijn geen pacifistische organisatie maar veroordelen mordicus het gebruik van overmatig en zinloos geweld.

Wij zullen het geleerde nooit gebruiken voor malafide acties.

De mate van verdediging zal altijd in verhouding staan met de mate van bedreiging.

Wij denken niet in goed en kwaad en het hebben van gelijk of niet, wij geloven in balans en natuurlijk evenwicht.

Wij gaan niet in discussie over onze code of conduct, zij wordt ondersteund of niet.

Neem contact op voor meer informatie.

Contact

Schinkelsebaan 1

2908 LE Capelle aan den IJssel

+31 (6) 55801701